Chłodnictwo i jego zastosowanie - Sewis i naprawa chłodni. Chłodnictwo, wentylalcja, klimatyzacja.

Chłodnictwo i jego zastosowanie

Chłodnictwo jest gałęzią wiedzy technicznej zajmującą się obniżaniem temperatury w stosunku do temperatury otoczenia przy zastosowaniu specjalnych całych układów urządzeń. Ich sercem są agregaty chłodnicze.

Z urządzeniami chłodniczymi mamy styczność na co dzień. Bardzo często są to różne meble chłodnicze; regały, szafy czy popularne lady chłodnicze. W przemyśle spożywczym mamy do czynienia urządzeniami typu komory chłodnicze i mroźnicze. Umożliwiają one przechowywanie żywności także przez głębokie mrożenie.

Urządzenia chłodnicze występują także w transporcie, głównie w postaci samochodowych agregatów chłodniczych.

Jeśli chodzi o chłodnictwo przemysłowe to znakomitym przykładem są komory chłodnicze i mroźnicze. Komory umożliwiają przechowywanie i zamrażanie żywności. Chłodnictwo ma również zastosowanie w transporcie.

Chłodnia – pomieszczenie przeznaczone do składowania towarów wymagających przedłużenia ich trwałości w niskich temperaturach – niższych niż normalna temperatura powietrza w otoczeniu. Pomieszczenie takie może mieć postać komory  stacjonarnej, kontenera czy chłodni specjalnie skonstruowanej  w specjalnie do tego celu przystosowanym budynku. W konstrukcji chłodni jednym z najważniejszych elementów – oprócz wydajności agregatów (urządzeń) chłodzących – jest skuteczność izolacji termicznej ścian i stropów. W zależności od przeznaczenia chłodni, utrzymywana w jej wnętrzu temperatura może wahać się od 0° do 4 °C, do przechowywania niezmrożonych warzyw, owoców i produktów spożywczych, albo zdecydowanie poniżej zera - np. –25 °C do długotrwałego przechowywania zamrożonej żywności. Wtedy mamy do czynienia z tzw. mroźnią.

Aby precyzyjnie dobrać urządzenia chłodnicze do istniejącej już mroźni bądź chłodni należy uwzględnić następujące dane:

  • kubatura pomieszczenia,
  • skuteczność, rodzaj, izolacji,
  • rodzaj podłoża - podłogi,
  • zamontowane drzwi mroźnicze, chłodnicze,
  • rodzaj przechowywanego materiału (owoce, warzywa, nabiał, mięso, rośliny, próbki itp.),
  • pożądana temperatura składowanego materiału,
  • wielkość dobowego załadunku,
  • częstotliwość załadunku.

W przypadku braku chłodni bądź mroźni, wykonujemy kompleksowo budowę , wyposażenie, konserwację, przeglądy.

TOP