Wentylacja - Sewis i naprawa chłodni. Chłodnictwo, wentylalcja, klimatyzacja.

Wentylacja raz jeszcze

W każdym pomieszczeniu gdzie przebywają ludzie niezbędna jest wentylacja, która zapewni prawidłową cyrkulację powietrza. I nie jest to tylko kwestia naszego wyboru ale wymóg regulowany prawem;

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

& 22.1. Instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami założonymi w projekcie.

& 22.2. Instalacje i urządzenia wentylacyjne, w okresie ich użytkowania powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym sprawność i niezawodność funkcjonowania.

& 23. W okresie użytkowania instalacji i urządzeń wentylacyjnych, należy zapewniać:

  • 1 pełna drożność i szczelność przewodów i urządzeń
  • 2 utrzymanie pełnego wymaganego przekroju kratek wentylacyjnych,
  • 3 realizację wymaganych robót konserwacyjnych i remontowych,
  • 4 realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli i nadzoru,
  • 5 w razie uzasadnionej potrzeby - kontrole stanu technicznego instalacji i urządzeń wentylacyjnych

Urządzenia wentylacyjne zapewniają wymianę zanieczyszczonego powietrza na świeże, a więc gwarantują nam normalne, zdrowe oddychanie. Musimy wiedzieć, że urządzenia również zużywają powietrze dlatego dla naszego bezpieczeństwa i ich bezpiecznej pracy wentylacja jest koniecznością.

Zła wentylacja lub jej brak to także nieodpowiedni podwyższony poziom wilgotności, który wpływa niezwykle niekorzystnie na nasze zdrowie.

Zjawisko pleśni czy zagrzybienia jest nam ogólnie znane i niszczy ono nie tylko nasz układ oddechowy ale również konstrukcję ścian budynków.

Firma "Ice-Tom Tomasz Krzywania" rozwiązuje te problemy. Wybierz profesjonalizm i doświadczenie.

Oferowane prze nas urządzenia wentylacyjne zapewnią komfort w każdym obiekcie.Stały serwis zagwarantuje ich bezbłędną pracę.

Zapraszamy

TOP