Wentylacja Łódź - Sewis i naprawa chłodni. Chłodnictwo, wentylalcja, klimatyzacja.

Wentylacja

wentylacja nawiewno-wywiewna centrala

Sprawna wentylacja to gwarancja, że wilgoć, grzyb, pleśń nie pojawią się nigdy wewnątrz naszych budynków. Zapewniająca najlepszą jakość powietrza wentylacja ma w tym zakresie znaczenie decydujące.

Sprzedaż urządzeń i elementów instalacji - rekuperatory, nagrzewnice, szafy sterujące i inne.

W naszych rozwiązaniach preferujemy urządzenia firmy Ekozefir.

Oferujemy montaż wentylacji, centrale do wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła (rekuperacja)) pomieszeń ogrzewanych, o wilgotności do 60% do każdego typu pomieszczenia. M.in:

  • wentylacyjna nawiewno-wywiewna z krzyżowym, seria „RK”, lub przeciwprądowym, seria „RP”, wymiennikiem odzysku ciepła
  • do podłączania przewodów wentylacyjnych do króćców w przeciwległych ścianach szczytowych obudowy, rozmieszczonych pionowo
  • do podłączania przewodów wentylacyjnych do króćców w górnej ścianie obudowy
  • płytowy, krzyżowy wymiennik ciepła, w obudowie z izolacją termiczną i akustyczną, wyposażony w tacę i odpływ skroplin
  • jednoczęściowa, fabrycznie kompletnie zmontowana, okablowana, wyposażona w automatykę i sterownik mikroprocesorowy
  • szereg innych

Do pomieszczeń, w którym przebywamy przez znaczącą część swojego życia (dom, biuro, hala produkcyjna, sprzedażowa, itp.) trzeba dostarczyć czyste powietrze, usunąć dwutlenek węgla, usunąć spaliny czy inne szkodliwe, niepożądane substancje lotne. Koniecznie trzeba wyeliminować możliwość kondensacji pary wodnej, a więc niebezpieczeństwo zawilgocenia i zagrzybienia ścian.

Przy wadliwej wentylacji lub jej braku stropy i ściany budynku chłoną wilgoć w znacznych ilościach, nawet do kilku ton. Automatycznie zwiększa się zapotrzebowanie na ciepło z powodu zmiany współczynnika przenikania ciepła mokrej ściany. Zwiększamy ogrzewanie tym samym zwiększając również zawilgocenie ścian i kółko się zamyka.

Wilgoć i ciepło to znakomite warunki z kolei dla rozwoju grzybów, pleśni i innych bardzo szkodliwych drobnoustrojów. Z powietrza,w źle wentylowanym domu ubywa dużo tlenu, a pojawia się dużo dwutlenku węgla (oddychanie mieszkańców, spalanie gazu i innych paliw), szkodliwe i trujące związki pochodzące z parowania powierzchni tworzyw sztucznych, obecnych w każdym pomieszczeniu, toksyczne związki pochodzące z parowania powierzchni polakierowanych, parowania klejów łączących płyty wiórowe mebli, różnego rodzaju paneli, itp.

TOP