Odzysk ciepła, rekuperacja. - Sewis i naprawa chłodni. Chłodnictwo, wentylalcja, klimatyzacja.

Odzysk ciepła, rekuperacja

odzysk ciepła centrala rekuperacyjna

W zakładach przetwórczych przemysłu mięsnego czy spożywczego zawsze znajdują się urządzenia i instalacje chłodnicze. Ubocznym efektem ich pracy jest powstawanie ciepła odpadowego i oddawanie go do otoczenia. Dzieje się tak w wyniku konieczności intensywnego schładzania skraplaczy co jest warunkiem ich bezawaryjnej pracy.

Tak uzyskane ciepło jest najczęściej bezpowrotnie tracone. Istnieje jednak możliwość wykorzystania go do np. ogrzewania pomieszczeń w okresie zimowym jak również do ogrzania wody, aby móc ją ponownie wykorzystać w produkcji bądź do użytku sanitarnego. Do tego celu służą urządzenia odzyskujące ciepło z instalacji chłodniczych.

TOP