Jak często należy robić przegląd instalacji chłodniczych?

Regularne wykonywanie przeglądu instalacji chłodniczych jest obowiązkiem regulowanym odpowiednimi przepisami. Dokładniej mówiąc, opisuje je unijne Rozporządzenie (WE) 517/2014. Dlaczego tak duży nacisk kładzie się na przegląd instalacji chłodniczych i kiedy należy go wykonać?

 

Przegląd instalacji chłodniczych zwiększa ich żywotność

Regularne, cykliczne wykonywanie przeglądów sprawia, że stosunkowo wcześnie możemy wykryć ewentualne nieprawidłowości czy usterki. Jeszcze zanim zdążą przekształcić się w poważniejsze awarie wymagające kosztownych napraw czy zagrażające zdrowiu pracowników. Wiąże się to również z istotnym aspektem finansowym, ponieważ szybkie wykrycie usterki chroni przed długim przestojem i unieruchomieniem urządzeń chłodniczych. Ma to znaczenie zwłaszcza dla większych firm i przedsiębiorstw.

Dbanie o instalacje chłodnicze sprawia, że przez długi czas funkcjonują one w sposób prawidłowy, maksymalnie spełniając swoją rolę.

 

Jak często robić przegląd instalacji chłodniczych?

Częstotliwość wykonywania przeglądów instalacji chłodniczych zależy od ekwiwalentu CO2:

  • 5-50 ton – kontrola 1 raz na 12 miesięcy lub przynajmniej 1 raz na 24 miesiące, gdy urządzenia posiadają zainstalowany system wykrywania wycieków
  • 50-500 ton – kontrola 1 raz na 6 miesięcy lub przynajmniej 1 raz na 12 miesięcy, gdy urządzenia posiadają zainstalowany system wykrywania wycieków
  • powyżej 500 ton – kontrola przynajmniej 1 raz na 3 miesiące lub przynajmniej 1 raz na 6 miesięcy, gdy urządzenia posiadają zainstalowany system wykrywania wycieków

Sankcje za nieprzestrzeganie obowiązku regularnych przeglądów instalacji chłodniczych są bardzo dotkliwe. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości inspektor ochrony środowiska ma obowiązek nałożenia kary administracyjnej zawierającej się w przedziale 600-30 000 zł, w zależności od nieprawidłowości.