Dlaczego przegląd instalacji chłodniczych jest konieczny?

Regularne przeglądy instalacji chłodniczych są niezwykle istotne dla chłodnictwa przemysłowego. Gwarantują bezpieczeństwo użytkowania i wczesne wykrycie ewentualnych usterek, które w przyszłości mogłyby skutkować kosztownymi naprawami lub groźnymi awariami. Choćby z tego względu należy pilnować terminów i dbać o instalację chłodniczą.

 

Jak często dokonywać przeglądu instalacji chłodniczej?

Częstotliwość przeglądów instalacji chłodniczej uzależniona jest od ekwiwalentu CO2, co jest dokładnie uregulowane w unijnym Rozporządzeniu. Zalecenia prezentują się następująco:

  • 5-50 ton ekwiwalentu CO2 – obowiązek kontroli raz w roku bądź raz na 2 lata w przypadku urządzeń z zainstalowanym systemem wykrywania wycieków
  • 50-500 ton ekwiwalentu CO2 – obowiązek kontroli raz na pół roku lub przynajmniej raz w roku w przypadku urządzeń z zainstalowanym systemem wykrywania wycieków
  • powyżej 500 ton ekwiwalentu CO2 – obowiązek kontroli przynajmniej raz na 3 miesiące bądź przynajmniej raz na pół roku w przypadku urządzeń z zainstalowanym systemem wykrywania wycieków

Nie należy bagatelizować tych terminów, niedopełnienie obowiązku wiąże się z karą.

 

Przegląd instalacji chłodniczej jest ważny!

Regularna kontrola pozwala na wykrycie nawet drobnych nieprawidłowości, zanim zdążą one przemienić się w poważniejsze usterki, niebezpieczne dla otoczenia i kosztowne w naprawie. Jeśli dojdzie do ich wystąpienia, nastąpi długi okres przestoju urządzeń, co z kolei wiąże się ze stratami finansowymi.

Dodatkowo regularne przeglądy instalacji chłodniczej są stałym elementem dbałości o cały sprzęt. Gwarantują zachowanie jego żywotności, bezawaryjności i dobrej eksploatacji. Wpływają na optymalizację zużycia energii, nie bez znaczenia jest więc aspekt ekonomiczny.