Odzysk ciepła z agregatów chłodniczych

System odzyskiwania ciepła z urządzeń chłodniczych umożliwia odzysk nawet do 70% ciepła, co jest rozwiązaniem korzystnym finansowo i ekologicznym. Odzyskane ciepło może bowiem zostać wykorzystane do podgrzania wody użytkowej czy ogrzania pomieszczeń w domu. Na czym dokładnie polega ten proces?

 

Praca urządzeń chłodniczych

Aby zrozumieć proces odzysku ciepła należy najpierw wiedzieć na jakiej zasadzie pracują urządzenia chłodnicze. Główna ich czynność opiera się przede wszystkim na czynniku chłodzącym zlokalizowanym w tak zwanym parowniku. Przejmuje on energię cieplną od produktów znajdujących się w urządzeniu chłodniczym, trafia do sprężarki, a następnie do skraplacza.

Tam dochodzi do emisji ciepła, zaś sam czynnik ulega skropleniu. Cały cykl zakańcza się przeniesieniem czynnik chłodzącego do elementu dławiącego, gdzie spadają jego ciśnienie i temperatura. Schłodzony czynnik trafia ponownie do parownika, przejmując ciepło.

 

Na czym polega odzysk ciepła z agregatów chłodniczych?

Proces odzysku ciepła z agregatów chłodniczych odbywa się poprzez przechwytywanie ciepła odpadowego wytworzonego przez urządzenia chłodnicze, zanim jeszcze trafi ono do skraplacza. Czynnik chłodzący przejmuje ciepło z produktów zlokalizowanych w urządzeniu chłodniczym, po czym kieruje się do wymiennika ciepła w zbiorniku wypełnionym wodą. Woda ulega podgrzaniu poprzez wymiennik ciepła.

 

Gdzie można zastosować system odzysku ciepła z agregatów chłodniczych?

W praktyce taki system sprawdzi się wszędzie – zarówno w domach prywatnych, jak i firmach czy biurach. Pozwala bowiem na wykorzystanie ciepła do podgrzania wody użytkowej, wykonania ogrzewania podłogowego czy ogrzania pomieszczeń. Ma to szczególne znaczenie dla większych zakładów, które do produkcji lub przechowywania towarów wykorzystują właśnie urządzenia chłodzące. Te z kolei podczas swojej pracy generują ciepło, które bez systemu odzysku uległoby zmarnowaniu się. Błędem byłoby usuwanie go do atmosfery, ponieważ ten sam zakład z pewnością będzie potrzebował gorącej wody, choćby do celów higienicznych bądź czyszczenia i zmywania.